Kære Medlemmer af Kokkedal Golfklubs bridgeklub.

4. januar 2021
Pt. er de hårde corona-restriktioner gældende til den 17. ds., mens de lidt mildere restriktioner er gældende til den 28. februar d.å.
Under disse omstændigheder har bridgeklubbens ledelse besluttet at aflyse resten af sæsonen.
Næste spilledage forventes at blive:
  Blåt hold: torsdag den 7. oktober 2021 (uge 40) og
  Rødt hold: torsdag den 14. oktober 2021 (uge 41).

I begyndelsen af september 2021 vil vi søge at danne holdene til sæson 2021-2022.
Der vil blive afholdt medlemsmøde i uge 39, 2021. 
Vi foreslår, at indbetalte kontingenter overføres til næste sæson. De medlemmer, der ikke vil fortsætte med at spille, og som har indbetalt kontingent, kan få kontingentet refunderet, hvis kassereren får oplyst den konto, hvortil beløbet skal indbetales. 
De 8 personer, der vandt flasker i oktober 2020, vil kunne få dem udleveret de første spilledage i 2021.

 

22. november 2020
Forsamlingsloftet på ti personer er forlænget i foreløbig tre uger.
Derfor er bridgen aflyst i ugerne 48, 49 og 50.
Også juleafslutningen den 17. december er aflyst.
Næste spilledage forventes at blive:
  Rødt hold torsdag den 7. januar 2021 (uge 1) og
  Blåt hold torsdag den 14. januar 2021 (uge 2).


26. oktober 2020
Desværre har Regeringen beordret forbud mod forsamlinger på mere end 10 personer i de kommende fire uger.
Derfor er bridgen aflyst i ugerne 44, 45, 46 og 47.
Næste spilledage er:
  Blåt hold torsdag den 26. november 2020 (uge 48) og
  Rødt hold torsdag den 3. december 2020 (uge 49).


5. oktober 2020.
Bridgesæsonen 2019-2020 afsluttedes festligt med en frokost i restaurant BackTee torsdag den 1. oktober 2020, hvori 22 medlemmer deltog.
Programmet var: frokost, præmieoverrækkelse (og dermed afslutning på sæson 2019-2020), beslutninger om bridgesæsonen 2020-2021, kaffe med æblekage.

Beslutninger om Bridgesæson 2020-2021:
Vi spiller i to hold:
    blåt hold, lige uger, første gang torsdag den 15. oktober 2020 kl. 13:30.
    rødt hold, ulige uger, første gang torsdag den 22. oktober 2020 kl. 13:30
Primo oktober er de to hold etableret med fire borde på hvert, men der er åbent for op til fem borde pr. hold. Der er altså plads til et bord = to par mere på hvert hold.
En del medlemmer ønsker at deltage fra januar 2021; de er optaget på listen "Januar-Marts 2021", men skal endeligt tilmelde sig inden den 17. december 2020.
    Om forebyggelse af smitte: Hold afstand og iagttag håndhygiejne! I spillelokalet følger vi sundhedsmyndighedernes anbefalinger, som beskrevet i Danmarks Bridgeforbunds "Corona Katalog". De er: minimum 1 m fra næsetip til næsetip og 2 m2/person. Der vil blive placeret håndsprit ved indgangen og ved hvert bord, og den skal anvendes efter hver spillerunde. Egne meldekasser er ikke nødvendige, men øst og vest skal medtage deres meldekasser, når de skifter bord. Nord fører regnskaberne, og øst godkender med et nik. Efter sidste runde indsamles regnskaberne og desinficeres inden den endelige sammentælling.
    
Herunder følger "Standardindledningen":

Velkommen til Sæsonen 2020-2021.

Hver torsdag eftermiddag spilles der bridge i klubhuset fra 1. oktober 2020 til 17. marts 2021. Det røde hold spiller i ulige uger og det blå hold i lige uger.
Vi spiller bridge for samværet og spillets skyld og tager hensyn til de nye medlemmer, som måske ikke føler sig fortrolige med turneringsbridge.

Programmet for sæsonen 2020-2021 findes under:  /Spilleplaner/Kalender 2020-2021

Regnskab for sæsonen 2019-2020 og budget for sæsonen 2020-2021findes under: /Regnskaber
Kontingentet for sæsonen 2019-2020 er fastsat til kr. 300,00 pr. person pr. hold.
(Et hold er torsdage i ulige uger eller torsdage i lige uger.)
Om kontingentbetaling, se under: /Medlemmer

Medlemslister og venteliste for sæsonen 2020-2021 findes under: /Medlemmer.
pr. 6/10-2020 er 2½ par på venteliste.

Tilmelding, helst parvis, til Sven Harnung, harnung@gmail.com  • BLÅT HOLD Torsdage i lige uger

    kl. 13:30 til ca. 17:00

    Første gang torsdag den 7. oktober 2021, og derefter hver anden torsdag.

  • RØDT HOLD Torsdage i ulige uger

    kl. 13:30 til ca. 17:00

    Første gang torsdag den 14. oktober 2021, og derefter hver anden torsdag.