Velkommen til sæsonen 2021-2022!
Hver torsdag eftermiddag 13:30 - ca.17 spilles der bridge i klubhuset i månederne oktober 2021 - marts 2022.
    Det blå hold spiller i lige uger, første gang 7. oktober, og det røde hold i ulige uger, første gang 14. oktober.
Vi spiller bridge for samværet og spillets skyld og tager hensyn til de nye medlemmer, som måske ikke føler sig fortrolige med turneringsbridge.

Pr. 19. september 2021 er holdene for den kommende sæson etableret.
Der bliver syv borde på blåt hold og seks borde på rødt hold.

Bridgeklubben afholdt medlemsmøde med 22 deltagere den 1. oktober 2020. Eftersom aktiviteten siden har været lille, fortsætter klubben, som det dèr blev vedtaget:
    Spilledatoer for sæsonen 2021-2022 findes under: /Spilleplaner/Kalender 2021-2022
    Regnskab og status for sæsonen 2020-2021 findes under: /Regnskaber
    Budget for sæsonen 2021-2022 er fastsat af turneringsledelsen og findes under: /Regnskaber.
    Kontingentet for sæsonen 2021-2022 er fortsat kr. 300,00 pr. person pr. hold.
        (Et hold er torsdage i ulige uger eller torsdage i lige uger.)
    Om kontingentbetaling, se under: /Medlemmer
    Medlemslister for sæsonen 2021-2022 findes under: /Medlemmer. De vil blive revideret løbende.

Venlig hilsen fra Sven Harnung, fg. formand
e-mail:  harnung@gmail.com

  • BLÅT HOLD Torsdage i lige uger

    kl. 13:30 til ca. 17:00

    Første gang torsdag den 7. oktober 2021, og derefter hver anden torsdag.

  • RØDT HOLD Torsdage i ulige uger

    kl. 13:30 til ca. 17:00

    Første gang torsdag den 14. oktober 2021, og derefter hver anden torsdag.