Tidsplaner

Der spilles altid med bridgeur og spilletiderne skal overholdes. Der afsættes 7 min til hver spil og 1 min til at flytte til nyt bord. Ca. Midt i turneringen holdes 15 min pause.

Uret ringer når en ny runde starter.

Når der er 5 min tilbage af runden, ringer uret igen een gang, og et nyt spil må ikke påbegyndes herefter  -  der noteres "Ej spillet" på resultatarket. Dvs at kortene skal være taget ud af folderen og meldingerne påbegyndt.

Når runden er færdig ringer uret igen, og spillet skal være afsluttet  -  spillerne må kun udfylde resultatarket herefter. Hvis spillet ikke er færdigt, foldes kortene sammen, og der skrives "Ej spillet" på resultatarket.

Håber alle derved får en god turnering uden unødig ventetid. Spil godt og smil til din makker!