Tidsplaner

Der spilles altid med bridgeur og spilletiderne skal overholdes. Der afsættes 7 min til hver spil og 1 min til at flytte til nyt bord. Ca. Midt i turneringen holdes 15 min pause.

Når uret ringer, starter en ny runde.

Når der er 5 min tilbage af runden, ringer uret igen een gang, og et nyt spil må ikke påbegyndes  -  der noteres "Ej spillet" på resultatarket. Ved "Nyt spil" forstås, at kortene er taget ud af folderen og meldingerne påbegyndt. "Ej spillet" giver 50 % til hvert af de to par.

Når runden er færdig, ringer uret igen, og spillet anses for at være afsluttet  -  kortene foldes og spillerne må kun udfylde resultatarket. Hvis spillet ikke er færdigt, noteres "Ej spillet" på resultatarket.

Håber alle derved får en god turnering uden unødig ventetid. Spil godt og smil til din makker!